5. BRNĚNSKÝ

DERMATOLOGICKÝ

DEN ANTONÍNA TRÝBA

25. listopadu 2016

Hotel Voroněž, Křížkovského 458/47, BRNO

Na téma:

OD OVĚŘENÝCH SKUTEČNOSTÍ

K NOVÝM VÝZVÁM V DERMATOLOGII

ODBORNÝ PROGRAM

7.30  Registrace

8.00 – 8.30  Zahájení sympozia

Moravské žestě

Projevy hostů

8.30 – 10.00

Dermatózy, patofyziologie, determinace i prevence

Předsedající: Slonková V., Tomecki K.

Bienertová Vašků J., Brno

Stres, zdraví a nemoc

Péč M., Adamcová K., Plank L., Péč J., Martin, SR

Úloha mastocytu na patogenéze mastocytózy – od génu po kliniku

Dastychová E., Brno

Profesionální a neprofesionální dermatózy u pracovníků v kovoprůmyslu

Tomecki K., Cleveland, USA

Vaccines in dermatology

10.00 – 10.15 COFFEE BREAK

10.15 – 11.50

Novinky v diagnostice a terapii dermatóz – 1

Předsedající: Hercogová J., Nečas M.

Hugo J., Praha

Palisádujicí neutrofilní a granulomatózní dermatóza

Ettler K., Hradec Králové

Co nového ve fotodermatologii

Zalewska-Janowska A., Lodž, Polsko

Self-inflicted lesions in practice – case reports

Slonková V., Brno

Nové léčebné postupy u hidradenitis suppurativa

Koblová K., Praha

Naše zkušenosti s vedlejšími kožními účinky u onkologických pacientů léčených biologickou terapií

Fialová P., Osičková J., Vašků V., Brno

Flowcytometrie u nádorové tkáně kožních T-buněčných lymfomů

11.50  Předání ocenění

12.00 – 12.20 Diskuze k posterům

12.20  – 13.20 OBĚD

13.20 – 15.00

Novinky v diagnostice a terapii dermatóz – 2

Předsedající: Jedličková H., Tichý M.

Bučková H., Brno

Psoriáza u dětí

Slonková V., Brno

Jak zlepšit adherenci pacientů v léčbě psoriázy

Langerová E., Vašků V., Brno

Analýza sledovaného souboru psoriatiků léčených biologiky na I. DVK

Vičíková A., Brno

Enstilar – inovativní kožní pěna „Nová jízda ve známém dvojspřeží“

Nováková M., Brno

Rozšiřující se spektrum možností léčby u psoriázy se zohledněním jejich klinických aspektů

Nečas M., Brno

Ixekizumab – nové biologikum v léčbě psoriázy

15.00 – 15.15 COFFEE BREAK

15.15 – 18.00 Mikrobiom, infekce a infestace

Předsedající: Vašků V., Buchvald D.

Vídeňská P., Brno

Mikrobiom a jeho vliv na naše zdraví

Thon V., Brno

Mikrobiota, bariéry a paradigma imunity

Buchvald D., Bratislava, Slovensko

Kožný mikrobiom a atopická dermatitida

Rulcová J., Brno

Mikrobiom u akné a rosacey

Hercogová J., Boháč P., Marques E., Jůzlová K., Praha

Infekční komplikace u pacientů Centra biologické léčby Nemocnice Na Bulovce

Jedličková H., Brno

ABSSSI – nová klasifikace závažných kožních infekcí

Salavec M., Hradec Králové

Mycoplasma genitalium – junior skupiny STI

Ditrich O., České Budějovice

Cerkáriové dermatitidy

18.00  Závěr konference

 Setkání členů výboru ČADV

19.20  Večerní sympozium

Posterová sekce

Šternberský J., Olomouc

Infračervené termografické vyšetření u pacientů s Raynaudovým fenoménem – analýza souboru pacientů

Libigerová K., Kopová R., Brychtová S., Olomouc

Klinický případ nodulární sarkoidózy úspěšně léčený systémovými kortikosteroidy

Stumpfová A., Chrpová Maulenová T., Ústí nad Labem

Bércový vřed - nežádoucí účinek dlouhodobé léčby methotrexátem

Matzenauer M., Matzenauer M., Drlík L., Beneš P., Melichar B., Šumperk, Olomouc

Hypofyzitida s hypopituitarizmem a hepatopatií jako nežádoucí účinek imunoterapie v léčbě metastatického maligního melanomu - kazuistika

Kúkolová S., Daňová B., Faustmannová O., Brno

Diseminované noduly u imunosuprimovaného pacienta

Čermáková A., Palkovičová K., Znojmo

Pemphigus vulgaris u komplikované pacientky

Pavlasová V., Bogorová S., Třebíč

Necrobiosis  lipoidica

Dejmek J., Horažďovský J., České Budějovice

Netypické kožní ulcerace při zánětlivém střevním onemocnění

Matulová K., Jedličková H., Brno

Psoriasis vulgaris a bulózní pemphigoid

Langerová E., Šlampa P., Vašků V., Brno

Radioterapie v léčbě T-buněčných lymfomů

Charvátová H., Nečas M., Brno

Alergická reakce na bemiparin (Zibor) potvrzená epikutánními testy

Nováková M., Nečas M., Vašků V., Brno

Lichen amyloidosus – úspěšná terapie kombinací fototerapie

a lokálních kortikosteroidů

fotografie z akce

Partner webové stránky

nahoru