Další informace o Trýbově dermatologickém dni budou již brzy dostupné na těchto stránkách. Děkujeme za pochopení.

Odborný garant akce
prof. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.
Přednostka I. dermatovenerologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Technický organizátor akce: Grifart, spol. s r.o.
Registrační telefon: 541 213 494