Vážení přátelé,

dovolte mi pozvat Vás na zářijové symposium Trýbův den I. dermatovenerologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně. Před rokem jsme i přes covidovou pandemii důstojně oslavili stoleté výročí kliniky a věnovali jsme se tradičním tématům dermatologie a jejich proměnám v běhu času. Letos stojíme před ještě větší výzvou. Stín covidu překrývá ruská agrese, která se pokouší zničit náš svět a kterou nelze pochopit naším hodnotovým systémem. My jako lékaři máme život chránit, bojujeme za jeho zachování i jeho kvalitu, v dermatovenerologii stejně jako v jiných oborech. Symposium tentokrát věnujeme tématům zásadním pro současnou dermatovenerologii – novým poznatkům a moderním možnostem terapie, především u autoimunitních chorob, atopického ekzému, hidradenitidy a kožních nádorů. Čekají nás novinky v infekčních onemocněních a prostor budeme věnovat i novým tématům, kterými jsou nežádoucí účinky moderních terapií na kůži.

Přijeďte do Brna.

Odborný garant akce
prof. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.
Přednostka I. dermatovenerologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Registrovat se

Program

Čtvrtek 22. 9.

12.30
Registrace
13.30 I. blok Autoimunitní onemocnění
Předsedající: Jedličková H., Vičíková A.
14.00
Terapie pemfigu rituximabem – nové doporučené postupy a naše zkušenosti
Jedličková H.
14.15
Bulozní pemfigoid vyvolaný gliptiny
Marvanová E.
14.30
Případ resistentní dermatomyositidy/SCLE
Procházková L.
Diskuse
14.50 II. blok Moderní terapie atopické dermatitidy
Předsedající: Jedličková H., Vičíková A.
14.50
Moderní terapie atopické dermatitidy
Thomová T.
Přednáška sponzorovaná společností Pfizer
15.10 III. blok Sympozium společnosti Eli Lilly
Předsedající: Jedličková H., Vičíková A.
15.10
Pruritus u atopické dermatitidy
Jedličková H.
15.25
Psoriáza a biologická terapie – nic není obtížné s ixekizumabem
Vičíková A.
15.45
Coffee break
16.00
Slavnostní zahájení
16.20 IV. blok Dermatoalergologie
Předsedající: Nečas M., Dastychová E.
16.20
Adherencia k liečbe zápalových dermatóz u detí
Buchvald D.
16.40
Možnosti diagnostiky lékových exantémů
Pešák S.
16.55
JAK dále v léčbě atopické dermatitidy
Nečas M.
Přednáška sponzorovaná společností AbbVie
17.15
Méně známé kontaktní alergeny
Dastychová E.
17.25 V. blok Infekční onemocnění I
Předsedající: Nečas M., Dastychová E.
17.25
Going viral I
Tomecki K.
17.55
Slizniční imunitní obrana – covid-19, odborná pochybení, včasná léčba
Thon V.
Diskuse
19.00
Společná večeře

Pátek 23. 9.

8.00 I. blok Kazuistiky
Předsedající: Fialová P., Charvátová H.
8.00
Spinocelulární karcinomy u pacientky s psoriázou, léčenou psoriasinem
Kolesár J.
8.10
SJS/TEN po covidové pneumonii
Thomová T., Marvanová E.
8.20
Vasculitis associated with anti covid vaccination
Samadian A.
8.30
Naše zkušenosti s terapií psoriázy brodalumabem
Šternberský J.
Přednáška sponzorovaná společností LEO Pharma
8.50 II. blok Onkologie I
Předsedající: Arenberger P., Jedličková H.
8.50
Rány onkologických pacientů v přehledu
Vokurka S.
9.15
Extrakorporální fotoferéza – naše zkušenosti
Arenberger P.
9.25
Současné možnosti léčby pokročilého spinaliomu, kazuistická sdělení
Kocák I.
Přednáška sponzorovaná společností Sanofi
9.45
Kožní nádory u pacientů po transplantaci solidních orgánů (role dermatologa v jejich managementu)
Nováková M.
Diskuse
10.10
Coffee break
10.30 III. blok Sympozium společnosti Sanofi
Předsedající: Jedličková H.
Jaké jsou dlouhodobé zkušenosti s dupilumabem v ČR?
10.30
Změna je život s dupilumabem
Březinová E.
10.45
Případ zhrzené vášnivé čtenářky
Šternberský J.
Diskuse
11.00 IV. blok Infekční onemocnění II
Předsedající: Vašků V., Semrádová V.
11.00
Going viral II
Tomecki K.
11.30
Rozkoš bez rizika
Karlová G., Janíčková L.
Diskuse
12.00
Oběd
13.45 V. blok Sympozium společnosti Novartis
Předsedající: Nečas M., Slonková V.
13.45
Secukinumab nyní nově: lépe a snadněji
Nečas M.
14.00
Psoriáza – systémové onemocnění
Fialová P.
14.15 VI. blok Hidradenitida
Předsedající: Arenbergerová M., Vičíková A.
14.15
Hidradenitida, co dělat při selhání léčby?
Arenbergerová M.
14.30
Případ těžké hidradenitidy
Vičíková A.
14.40
Chirurgická léčba HS
Svobodová K.
Diskuse
15.00 VII. blok Bimekizumab: dvojitý zásah aneb zase jsme o krok dál v léčbě psoriázy
Předsedající: Nečas M., Slonková V.
15.00
Bimekizumab: dvojitý zásah aneb zase jsme o krok dál v léčbě psoriázy
Nečas M.
Přednáška sponzorovaná společností UCB
15.20 VIII. blok Onkologie II
Předsedající: Vašků V., Pinková B.
15.20
Goltz Gorlin syndrom – možnosti léčby
Katolická J.
15.40
Pokročilý NM karcinom kůže – terapeutický problém
Fialová P.
Přednáška sponzorovaná společností Sanofi
15.55
Raritné nemelanómové karcinomy kože – kde sme?
Hegyi J.
Diskuse
16.05 IX. blok Genetická onemocnění
Předsedající: Vašků V., Pinková B.
16.05
Vrozená ichtyóza
Pinková B.
16.15
Klinické aspekty genetické variability u vybraných dermatóz
Vašků V.
16.30
Epidermodysplasia verruciformis
Bodnárová A., Žáková A.
16.45
Závěr kongresu

Sesterská sekce

14.00 Co nám covid dal a vzal
Předsedající: Vinklárková J.
14.00
Statistické údaje v době covidu 2020–2022
Vinklárková J.
14.20
Prezentace I. DVK lůžkového oddělení v přímé péči o covid pozitivní pacienty období 2020–2022
Fabianová M.
14.45
Prezentace OČCC (očkovací centrum covid)
Burešová E.
15.10
Toxická epidermální nekrolýza po covidu
Fabianová A.
15.25
Nebýt na to sama
Kusovská I.

Program je aktuální k 19. 8.
Programový výbor si vyhrazuje právo na změny.

Registrovat se

Kongres bude ohodnocen 10 kredity dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Generální partner

 • Sanofi
 • Lilly
 • Novartis

Hlavní partner

 • UCB
 • LEO Pharma

Partner

 • AbbVie
 • Pfizer
 • Galderma
 • Janssen
 • Fresenius Kabi
 • Almirall
 • Dr Konrad Pharma
 • Uriage
 • Servier